התקנת שלט השכרת מנוף סל בנתניה

10/12/2014 01:42

7 בבוקר השכרת מנוף סל בנתנה התקנת שלט הדבקת מדבקות

 

 

לאחר מכן,העמסת מנוף סל בשלט נוסף,