חג שמח ומועדים לשמחה

07/04/2015 18:12

המנוף/משאית עבר בדיקת ציוד בטיחות.רתמות קסדות וגירוז המנוף סל
המשך חג שמח ומועדים לשמחה