יום חמישי המנוף סל פנוי לעבוד בסופה ולתקן נזקים

08/01/2015 09:33

המשך יום טוב