יום חמישי השכרת מנוף סל בבני ברק להתקנת שלט

21/04/2018 12:58

ביום חמישי,השכרת מנוף סל אדם בבני ברק להתקנת שלט