יום חמישי - השכרת מנוף סל בבת ים התקנת שלט

15/04/2016 12:40

יום רביעי - השכרת מנוף סל עבודת לילה התקנה ופירוק שלטים