יום חמישי - השכרת מנוף סל בתל אביב, לעבודת אינסטלציה

17/03/2016 18:26

השכרת מנוף סל לעבודת אינסטלציה בתל אביב לקומה שניה,

טל מנופים, השכרה גם לזמן קצר ,