יום חמישי. לא היה גשום בניגוד לתחזית

05/11/2015 08:19

השכרת מנוף סל היום בתל אביב עם אשר הגוזם.
להרמת נוף לעץ שמסתיר קולטי שמש.
גיזום עץ תות.
השכרת מנופים עם אשר הגוזם. המשך יום טוב.