יום חמישי לא היה השכרת מנופים היום

17/09/2015 17:39

לא היה השכרת מנוף סל ביום חמישי
מחר השכרת מנוף סל
שבת שלום