יום חמישי לא היתה פעילות מנוף סל

היום יום חמישי לא היתה פעילות מנוף סל,לא השכרה לא הנפה,לא עבודה,

אין עבודת מנופים,מנוף סל אדם

 

fixed position Willmaster logo


News