יום חמישי לא היתה פעילות מנוף סל

18/12/2014 05:42

היום יום חמישי לא היתה פעילות מנוף סל,לא השכרה לא הנפה,לא עבודה,

אין עבודת מנופים,מנוף סל אדם