יום חמישי מועדים לשמחה השכרת מנופים בהרצליה

10/09/2015 12:49

השכרת מנוף סל להרצליה לתיקון פנס השכרת מנופים טל מנופים

הבוקר, חמישי, השכרת מנוף סל בהרצליה לתיקון פנס מקולקל, 

השכרת מנופים חג שמח