יום ראשון אין השכרת מנופים.

28/08/2015 16:43

ליום ראשון לא יהיה השכרת מנוף סל.
מנוף סל נוסע לסידורים.
שבת שלום