יום ראשון בשבוע ט באב

26/07/2015 20:33

חורבן בית המקדש,לא היתה השכרת מנוף סל לא היה השכרת מנופים היום

יום צום, לא יום להשכרת מנוף סל

מחר אולי השכרת מנוף סל אדם ,מחר יום שני בשבוע יום חדש, שבוע חדש, עבודה חדשה

המשך יום נפלא ערב מצויין