יום ראשון בשבוע קיבלנו קריאה להשכרת מנופים בתל אביב

26/04/2015 21:01

הנעתי את המנוף נסעתי לרחוב המסגר בתל אביב
ימינה בריבל ושמאלה בסוף הרחוב
הגעתי עם המנוף למקום מסתבר שהם רוצים השכרת מנוף מסוג אחר
הם רוצים השכרת מנופים משקל להרמת משקל
מייד חזרתי הביתה
לא היה השכרת מנופים היום ביום ראשון רק טרטור המנוף