יום ראשון החמים,אין השכרת מנוף סל עדיין,

רק בלילה השכרת מנופים להתקנת שלט קבוע,

ב1 בלילה כשכולם הולכים לישון,המנוף מתעורר משנתו, מניע, ונוסע לרמת גן להתקין שלט,

ככה זה כשאין מכוניות בחניה,אפשר לעבוד בשקט.

 

fixed position Willmaster logo


News