יום ראשון החמים,אין השכרת מנוף סל עדיין,

03/05/2015 16:57

רק בלילה השכרת מנופים להתקנת שלט קבוע,

ב1 בלילה כשכולם הולכים לישון,המנוף מתעורר משנתו, מניע, ונוסע לרמת גן להתקין שלט,

ככה זה כשאין מכוניות בחניה,אפשר לעבוד בשקט.