יום ראשון השכרת מנוף סל לבית אבות בבני ברק

30/11/2015 08:14

להתקנת שלט.
השכרת מנופים להתקנת שלט בבית אבות בבני ברק