יום ראשון השכרת מנופים בתל אביב

12/10/2015 15:53

השכרת מנוף סל להתקנת שלטים בתל אביב עבודת לילה