יום ראשון למנוף סל אדם

30/11/2014 11:33

היתה עבודה למנוף סל אדם בישיבה בראשון לציון,

גיזום עץ וניקוי גג