יום ראשון שבוע טוב, צפוי היה גשם,אין עבודת מנוף סל היום,

לא תהיה עבודת מנוף סל היום,

אין השכרה, במהלך השבוע לא צפויה השכרת מנוף סל

תודה שבוע טוב

fixed position Willmaster logo


News