יום ראשון שבוע טוב, צפוי היה גשם,אין עבודת מנוף סל היום,

03/01/2015 20:47

לא תהיה עבודת מנוף סל היום,

אין השכרה, במהלך השבוע לא צפויה השכרת מנוף סל

תודה שבוע טוב