יום ראשון שבוע טוב

05/07/2015 19:44

לא היה השכרת מנופים והשכרת מנוף סל אדם היום

המשך שבוע נפלא ויום טוב