יום רביעי בשבוע לא היה השכרת מנופים

אין השכרת מנוף סל היום התבטלה עקב תקלה .

מחר מנוף במוסך, לתיקון הסל

המשך שבוע טוב

fixed position Willmaster logo


News