יום רביעי בשבוע לא היה השכרת מנופים

25/11/2015 18:00

אין השכרת מנוף סל היום התבטלה עקב תקלה .

מחר מנוף במוסך, לתיקון הסל

המשך שבוע טוב