יום רביעי האביך,השכרת מנופים השכרת מנוף סל

04/11/2015 15:26

נגמר יום רביעי האביך,מחר לא צפוי השכרת מנוף סל,מחר רק תיקון תאורה במנוף סל במוסך בחולון,הלאה יום ראשון השכרת מנוף סל עבודת לילה ברמת גן,אם גשם ,אחרת,
המשך יום טוב
wwww.talzror.com