יום רביעי האביך,השכרת מנופים השכרת מנוף סל

נגמר יום רביעי האביך,מחר לא צפוי השכרת מנוף סל,מחר רק תיקון תאורה במנוף סל במוסך בחולון,הלאה יום ראשון השכרת מנוף סל עבודת לילה ברמת גן,אם גשם ,אחרת,
המשך יום טוב
wwww.talzror.com

fixed position Willmaster logo


News