יום רביעי השכרת מנוף סל בתל אביב לגיזום עצים

10/08/2016 14:38

השכרת מנוף סל בתל אביב לגיזום עצים - טל מנופים - השכרת מנוף סל 

עד 21 גובה, כולל הרמות הנפות, והובלות