יום רביעי השכרת מנופים ברמת גן להחלפת מנורות

26/08/2015 06:47

הבוקר רביעי. השכרת מנוף סל ברמת גן להחלפת מנורות מתחת לגשר.