יום רביעי לא היה השכרת מנוף סל היום

02/09/2015 19:46

לא היה השכרת מנופים היום
טל מנופים