יום רבעי אין השכרת מנוף סל

14/12/2016 13:14

יום רביעי, מזג אויר סוער, אין השכרת מנוף סל היום עקב הרוחות החזקות,לא ניתן לעבוד יום טוב.