יום שישי אין השכרת מנוף סל היום

02/10/2015 14:37

לא היה השכרת מנופים
המשאית במוסך לפתיחת חלון שמשה אחורי.
יום ראשון אין השכרת מנוף סל גם.
שבת שלום