יום שלישי השכרת מנופים בפתח תקווה השכרת מנוף סל לעבודת קידוח בקיר

18/08/2015 12:01

הבוקר, יום שלישי,כמעט תם השרב הגדול, השכרת מנופים או השכרת מנוף סל אדם בפתח תקווה

למטרת בדיקת תקן לאבנים מחוץ לבניין שנופלות, השכרת מנוף סל אדם, בפתח תקווה

טל מנופים