יום שלישי - השכרת מנופים בבני ברק להתקנת שלט הדבקת מדבקה

29/06/2016 15:11

טל מנופים,השכרת מנוף סל בבני ברק להתקנת שלט מדבקה