יום שלישי. השכרת מנופים ביפו

07/07/2015 06:49

לעבודת טייח וצבע לבניין ביפו
השכרת מנופים ביפו
עבודת מנוף סל השכרת מנוף סל אדם.