יום שלישי לא היתה פעילות

13/01/2015 10:03

לא היתה השכרת מנוף סל ביום שלישי היום.