יום שלישי ערב יום הזיכרון השכרת מנוף סל בתל אביב השלמה לעבודת לילה

21/04/2015 15:33

השכרת מנוף סל תיקון באנר שרופף בדרך נמיר בתל אביב, 

הסרת הבאנר, והחזרתו למפעל לתיקון, השכרת מנופים פירוק והתקנת שלטים עבודת לילה,