יום שלישי ערב יום הזיכרון השכרת מנוף סל בתל אביב השלמה לעבודת לילה

השכרת מנוף סל תיקון באנר שרופף בדרך נמיר בתל אביב, 

הסרת הבאנר, והחזרתו למפעל לתיקון, השכרת מנופים פירוק והתקנת שלטים עבודת לילה,

fixed position Willmaster logo


News