יום שני בשבוע,מנוף סל נסע לעבודה בחולון

15/06/2015 06:19

השכרת מנופים בחולון,בוטלה עבודה, חסר מטר,

אין השכרת מנופים היום ביום ב' בשבוע,