יום שני בשבוע. אין השכרת מנוף סל. מנוף פנוי

29/12/2014 09:42

יום שני בשבוע. אין השכרת מנוף סל. מנוף פנוי לעבודה.