יום שני היום,אתמול הקפצת לילה לעבודת ריתוך השכרת מנופים השכרת מנוף סל אדם

03/08/2015 13:25

בתל אביב ברחוב יהודית,ריתוכים והנפת עמוד תומך

טל מנופים ,עבודות לילה השכרת מנופים השכרת מנוף סל