יום שני לא היה השכרת מנופים והשכרת מנוף סל אדם

19/10/2015 14:03

מחר השכרת מנוף סל אדם והשכרת מנופים לצילום גובה במנוף סל הרמה.
צילום בניין.
המשך שבוע טוב