יום שני לא היה השכרת מנופים והשכרת מנוף סל אדם

מחר השכרת מנוף סל אדם והשכרת מנופים לצילום גובה במנוף סל הרמה.
צילום בניין.
המשך שבוע טוב

fixed position Willmaster logo


News