לא היה השכרת מנוף סל היום

16/08/2015 21:28

יום ראשון בשבוע נגמר נסגר. והשכרת מנוף סל לא היתה היום,אולי בגלל החום,אולי בגלל החופש,
השכרת מנוף סל אולי מחר תהיה. השכרת מנופים כמו כן נשענת על אותו עיקרון,השכרת מנוף זרוע והשכרת מנופים אותה פעולה
עבודה נעימה טל מנופים