לא היה השכרת מנוף סל היום

נסיעה למוסך עם מנוף סל קטן לתיקון מנוף
ונסיעה חוזרת למוסך עם מנוף גדול לתיקון סל
המשף יום טוב

fixed position Willmaster logo


News