לא היה השכרת מנוף סל היום

24/11/2015 20:46

נסיעה למוסך עם מנוף סל קטן לתיקון מנוף
ונסיעה חוזרת למוסך עם מנוף גדול לתיקון סל
המשף יום טוב