לא היה השכרת מנוף סל היום

15/02/2016 15:43

 מנוף סל פנוי לעבודה