לא היה השכרת מנופי סל היום.

24/08/2015 10:25

יום שני בשבוע אין השכרת מנופים. מנוף סל פנוי לעבודה