לילה אתמול השכרת מנופים בתל אביב

09/12/2015 16:12

השכרת מנוף סל אתמול לתיקון התקנה ופירוק שלטים.