לילה יום ראשון השכרת מנופים בתל אביב

12/08/2015 23:15

השכרת מנוף סל בתל אביב עבודת לילה להרמת קווי תקשורת עבודת לילה ברחוב המסגר