לילה יום שלישי ציפייה להשכרת מנוף סל ברמת גן להתקנת שלט , השלט לא היה מוכן, לה היתה התקלה היום, הבוקר יום רביעי! לפני עבודת לילה, הבוקר השכרת מנוף סל אדם בנמל תל אביב לעבודת צינור אינסטלציה עם הגרוזיני הלילה, שבין רביעי לחמישי, השכרת מנוף סל עבודת מנוף בכ

לילה יום שלישי ציפייה להשכרת מנוף סל ברמת גן להתקנת שלט , השלט לא היה מוכן, לה היתה התקלה
היום, הבוקר יום רביעי! לפני עבודת לילה,
הבוקר השכרת מנוף סל אדם בנמל תל אביב לעבודת צינור אינסטלציה עם הגרוזיני
הלילה, שבין רביעי לחמישי, השכרת מנוף סל עבודת מנוף בכביש מהיר להסרת מצלמות
הלילה, שבין רביעי לחמישי, התקנת שלט ברמת גן,הסרה והתקנת שלט ברמת גן
פירוק והתקנת 

fixed position Willmaster logo


News