מה אנחנו עושים בתל אביב באמצע הלילה ולמה אתם על המנוף?

27/07/2015 23:02

אז למה בלילה? התנועה דלילה.
קל ופשוט יותר לתמרן מעמוד לעמוד.
אין דו"חות על הראש.
אין פקחים על הראש
לא קיימת סכנה לציבור בהשכרת מנוף סל בלילה
יש להיזהר בצורה רגילה ולעבוד ממוקד.
המשך לילה נפלא והשכרת מנוף בטוחה