מנוף הרמה לא היתה עבודת מנוף הרמה היום

11/06/2015 08:51

מנוף הרמה לא עבד היום המשך יום מצויין