מנוף סל ברמת גן השכרת מנופים למתיחת כבל תקשורת

08/11/2015 19:42

עבודת לילה למנוף סל. העברת כבל תקשורת