מתוך יומן המנופאי השכרת מנופי סל אדם

01/09/2015 19:36

היום השכרת מנוף סל בבני ברק
מנוף סל נסע והיה חסר 2 מטר לעבודה השכרת מנוף סל השכרת מנופים
טל מנופים
מחר השכרת מנוף סל? היום השכרת מנוף סל בראשון לציון בלילה
ואח"כ השכרת מנוף סל בבני ברק עבודת לילה
טל מנופים השכרת מנופי סל אדם לעבודות בטוחות בגובה