עבודת לילה כביש מהיר פירוק מצלמות

08/07/2015 23:22

השכרת מנופים לפירוק מצלמות בכביש מהיר.
השכרת מנוף סל אדם עבודת לילה!!