עדכון יום שישי עבודה השכרת מנוף סל בפתח תקווה לאינסטלציה

28/11/2014 10:17

השכרת מנוף סל לעבודת אינסטלציה,

מנוף הגיע מנוף התמקם, הרים בנאדם בשלום,