עקב החום הכבד,לא היה השכרת מנופים היום,

13/07/2015 12:59

עקב החום הכבד,לא היה השכרת מנופים היום,