ערב יום חמישי,השכרת מנופים ברמת גן

20/11/2015 11:55

השכרת מנוף סל ברמת גן להתקנת שלט, עבודת לילה מצורפת תמונה להתרשמות

המשך  שבת שלום